WORD OOK AMBASSADEUR
VOOR TOLERANTIE

en steun de bouw van het momument ‘De Open Kathedraal’

• Om ambassadeur te worden mag je zelf de bijdrage voor het monument bepalen met een minimum van €5,00.

• Van iedere ambassadeur wordt een zwart/wit portret gemaakt met een zelf gekozen bloem. Aanmelden kan bij de balie van het
Gorcums Museum. Of bel/mail Johannes op 06-10457240 voor een afspraak.

• Het gemaakte portret wordt op authentiek fotografisch Barietpapier afgedrukt en in de ‘Boom voor Tolerantie’ gehangen.
Deze foto zal na afloop van de tentoonstelling vrij te verkrijgen zijn.

• De portretten van ‘de Ambassadeurs voor Tolerantie’ worden op deze website gepresenteerd.

• De volledige opbrengst van deze portretten zal ten goede komen aan het project van ‘De Open Kathedraal’.

Wilt u liever annoniem blijven maar wel het monument steunen?

• Dan is er ook de mogelijkheid een bedrag over te maken naar: NL53 RABO 018 8652 655 t.a.v. Stichting De Open Kathedraal

Een 70-jaar oude knoestige fruitboom vormt symbolisch de ‘Boom voor Tolerantie’. Met deze installatie wil ik de verbinding maken naar de geschiedenis van de 19 wereld- beroemde Martelaren van Gorcum.

Op 25 juni 1572 voeren dertien geuzenschepen stroom- opwaarts tot Gorinchem. De stad volgde vanaf dat moment de Prins van Oranje en werd protestants. Een aantal Rooms- Katholieke geestelijken werden opgepakt en meteen vast- gehouden op de Gorcumse Grote Markt en vervolgens gevangen gezet in het kasteel ‘de Blauwe Toren’. Toen ze trouw bleven aan hun standvastige overtuiging werden ze uiteindelijk afgevoerd naar Brielle, waar ze bruut werden mishandeld en opgehangen in een oude turfschuur. Een aangrijpend verhaal met een volledig gebrek aan tolerantie en wederzijds respect.

In deze boom hangen portretten van ‘Ambassadeurs voor Tolerantie’ met een persoonlijk gekozen bloem als een persoonlijke boodschap. Want soms vertellen bloemen meer dan wat je zelf niet kunt zeggen of verwoorden ze een herinnering. Op symbolische wijze vragen we met de ‘Boom voor Tolerantie’ aandacht voor dit zo actuele thema. En wordt de verbinding gemaakt naar de wereld- beroemde gebeurtenis uit de geschiedenis van Gorinchem.

EEN UNIVERSEEL MONUMENT MET GORCUMS CULTUREEL ERFGOED

Zeven machtige glas-in-loodramen, die verwijzen naar het verhaal van de Martelaren van Gorcum, worden op het terrein van de vroegere Blauwe Toren in gewapend glas opnieuw opgetrokken. De Open Kathedraal als monument is een ode aan de Gorcumse Martelaren, als symbool voor tolerantie en verdraagzaamheid. Het is een monument van licht en lucht met een culturele bestemming en vrij toe- gankelijk voor iedereen. Om samen te komen, te gedenken en te vieren met muziek, zang, dans, spel en voordracht.

Meer informatie leest u op: www.openkathedraal.nl

Stem nu op ‘de Boom van Tolerantie’ in de finale voor de Verdraagzaamheid Award 2018.
De verkiezing van Consul en Consulaat van de Verdraagzaamheid 2018.
Paleis van de Verdraagzaamheid | Stemmen kan t/m 31 oktober.
STEMMEN