Linie 3

1a Joop van Trigt

Ik vind dat iedereen aardig moet zijn voor elkaar. Het maak niet uit of je er anders uitziet.


1b Ferdinand Biesheuvel

Tolerantie heeft vooral te maken met acceptatie, accepteren dat er mensen zijn die anders denken, anders doen, anders eten, anders drinken, anders voelen, anders ruiken, kortom anders zijn. Ik accepteer dat mensen anders zijn, en dat maakt mijn wereld een stuk kleurrijker. Waarom altijd zwart wit denken als er zo veel kleuren zijn.


2a Anoir Koolhoven

“I loafe and invite my soul, I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.” Twee regels uit Walt Whitmans ‘Song of Myself’


2b Bryan Zillig

Ik heb gekozen voor een rode roos. Rood omdat dit de kleur van de liefde is en de kleur van ons hart. De wereld zou een stuk toleranter zijn als iedereen niet zwart of wit zou denken, maar in de kleur van ons hart. “Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit , maar in de kleur van je hart!” Verder staat een roos ook symbool voor liefde, vreugde, geluk en genegenheid. De hartvormige blaadjes en blaadjes onder de roos (sub Rosa) hebben de betekenis in de richting van liefde en vertrouwen. De doornen aan de roos staan symbool voor het gegeven dat het leven en liefde niet altijd over rozen gaat. (Gabriëlle Zillig, moeder van Bryan)


3a Pauline Grethe

De Paradijsvogelbloem staat voor mij symbool voor verdraagzaamheid en verbinding.


3b Annemarie van den Berg

Ondanks dat deze foto een ongeplande bliksemactie was, laat het wel zien wat tolerantie voor mij inhoudt. Jezelf durven laten zien in alle echtheid, en elkaar wederkerig kunnen respecteren. Dat is een begin om te kunnen verbinden. Samen eten verbindt… en smaken verschillen.


4a Frans van Vught


4b Annemarie Klijn

Jezelf kunnen zijn

Tolerantie is voor mij het balanceren tussen gastvrijheid en openstaan voor de één, zonder dat dat ten koste gaat van het gevoel van vrijheid en veiligheid van de ander. Mijn hele leven werk ik al in de horeca. Ik vind het belangrijk dat mensen zich bij mij welkom en thuis voelen en dat kan alleen als ze zichzelf kunnen zijn. Dat regelt zich eigenlijk altijd vanzelf. In al die jaren heb ik nooit grote ongeregeldheden meegemaakt, maar waar mensen bij elkaar komen is er natuurlijk ook weleens wrijving of wrevel. Dat mag ook, al zeg ik eerlijk dat ik er niet van hou. Door open te staan en te luisteren wat mensen beweegt, ga je zien wat hen dwarszit en keert de rust eigenlijk zo weer terug. Ik wens iedereen dat ze die rust in zichzelf steeds weer opzoeken.


5a Dylailah Hek

Respecteer elkaar en respecteer jezelf.


5b Jaap van der Weg

Tolerantie is voor mij de vrijheid die je voor jezelf wilt, ook aan anderen geven.


6a Donna Bastiaans

Zonder tolerantie geen acceptatie. De normvervaging is soms zorgelijk als je om je heen kijkt. Toch, toch.. juist door de normen en waarden niet zo ‘op te leggen’, te laten vervagen, door het los te laten, kan je komen tot gezamenlijke normen en waarden; tot waarlijk samenleven. Mensen verschillen. In karaktertrekken. In denkbeelden en meningen. Verschil moet er zijn, zeggen we in Nederland. Soms vragen we ons echter af, waar gaat het nog over? Dan lijkt het hek van de dam en doet iedereen maar wat. ‘Lijkt’, want de mensen komen er vanzelf weer toe, om weer te bepalen wat voor hem of haar belangrijk is, welke waarden je ook alweer hoog hebt staan. Daarbij hou je rekening met de waarden van de ander. Je woont immers samen en je moet door één deur kunnen. Die waarden heb je inmiddels leren kennen, door tolerantie. Door de verschillen te tolereren heb je de ander leren waarderen. In ieder mens zit immers iets goeds. Iedereen heeft mindere en mooiere kanten. Wanneer je tolerant bent naar elkaar, kun je over de verschillen heen de overeenkomsten gaan zien en de mooiere kanten gaan waarderen. En, komen tot waarlijke acceptatie en wederzijds respect. We willen allemaal hetzelfde. Veiligheid, geborgenheid. Ergens bij horen. Je vrij voelen om je eigen keuzes te maken. Samenwerken. Saamhorigheid. Wanneer we – door tolerantie – elkaar de kans geven en de tijd nemen om elkaar te leren kennen, kunnen we komen tot een harmonieuze samenleving. Dat geldt voor een liefdesrelatie, een gezin, een stad, een land, landen onderling. Van micro- tot macroniveau. Wat meer tolerantie kan vrede brengen. De Nederlandse tolerantie is zo slecht nog niet.


6b Marcia Florencio, Anika van der Kevie en Deninta van der Meijden

Iedereen heeft zo zijn eigen opvattingen over het leven, maar de bereidheid naar elkaars opvattingen te luisteren, te respecteren en te aanvaarden dat vinden wij tolerant. En dat niet alleen, ons leven wordt verrijkt door te genieten van elkaars verschillen. Drie buurvrouwen met onze ‘roots’ wereldwijd verspreid, delen levensverhalen, meningen en plezier. Proeven en genieten van elkaars culturen. We hebben samen één wens, dat iedereen zo met elkaar mag omgaan! Obrigada, Gracias, Terimakasih, Dank je wel!


7a Michel de Valk

Door mijn hobby ‘geschiedenis van Nederland’ is voor mij de start van tolerantie de ‘Apologie’ van Willem van Oranje, die niet kon leven met de intolerantie voor de verschillende geloofsovertuigingen door de Spaanse overheerser. Een exponent van tolerantie was o.a. jurist Hugo de Groot, vandaar mijn keuze om bij het Hugo de Groot-poortje met de boekenkist op de foto te gaan. Nu tolerantie onder druk staat, zouden we moeten leren van het verleden en zien wat intolerantie teweeg kan brengen.


7b Diana Verhoef-Vervoorn

Doorgaans ben ik wel een type ‘gulden-midden-weg’, maar als ikzelf ergens op word aangevallen kan ik soms verharden in mijn eigen standpunt. Voor mij is tolereren dus een werk-woord.


linie 1
Linie 2
Linie 4
Linie 5
Linie 6
Linie 7